Zelembaći na FN12

2018. godina bila je u mnogo čemu značajna za aktivnosti Zelembaća. Između ostalog, Zelembaći su imali svoje predstavljanje na 12. Festivalu Nauke, koji se desavao od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu. tom prilikom je kroz našu avanturu prošlo više od 30.000 posetilaca u četiri festivalska dana. Među ovom velikom broju  posetilaca, našla su se i deca iz Irana i Avganistana, koja su Festivan posetili uz pomoć organizacije Komeserijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

U danima FN12 shvatili smo koliko nam je bitno da nesebično pružamo znanja i veštine deci koja u sistemu osnovnog obrazovanja nemaju ili imaju nedovoljno dodirnih tačaka sa principima i osnovama zaštite životne sredine.

Stoga smo odlučili da se u budućim avanturama posvetimo i posetama školama.